LS 500h


Từ : 7,830,000,000 VNĐ

Từ 3.5l – 354 MÃ LỰC

RX 450h


Từ : 4,640,000,000 VNĐ

Từ 3.5l – 258 MÃ LỰC

RX 300


Từ : 3,180,000,000 VNĐ

Từ 2.0l – 235 MÃ LỰC

RC 300


Từ : 2,510,000,000 VNĐ

Từ 2.0l – 241 MÃ LỰC

NX 300


Từ : 2,560,000,000 VNĐ

Từ 2.0l – 235 MÃ LỰC

LS 500


Từ : 7,280,000,000 VNĐ

Từ 3.5l – 415 MÃ LỰC

BẢNG GIÁ LEXUS

TRẢI NGHIỆM LEXUS